Aksaray Belediyesi

Aksaray Meteoroloji Bilgileri

Aksaray Meteoroloji Bilgileri

Meteoroloji Bilgileri

 

   Aksaray İli orta iklim kuşağında olup, soğuk,  kara iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuktur. Yağışlar genellikle ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir. Yaz-kış ve gece-gündüz sıcaklık farkları çok fazladır.

 

Doğal Etmenler

1-) Rüzgar

   Tuz Gölü havzası, çoğunlukla kuzey (yıldız), kuzeybatı (karayel) ve doğudan gelen rüzgarların etkisi altındadır. Aksaray meteoroloji istasyonunun 34 yıllık rasatlarına göre ise, Aksaray çevresinde en çok esen rüzgar yönleri sırasıyla, doğu-kuzeydoğu (6464), kuzey-doğu (4259), doğu (1197), batı-kuzeybatı (2870), kuzey-kuzeydoğu (1754)’dür.

 

2-) Basınç

   2010 yılında Ortalama yerel basınç 903.5 hPa’dır.

 

3-) Nem

   Nispi nem değerleri kış aylarında genellikle daha yüksek, sıcaklığın arttığı yaz aylarında  daha düşüktür. 2010 yılında  ortalama buhar basıncı 8,4 hPa’dır. 2010 yılında ortalama  nem oranı 51’dir. 

 

4-) Sıcaklık

   Aksaray meteoroloji istasyonunun 2010 Yılı arasında  rasat sonuçlarına göre yıllık ortalama sıcaklık 15 ºC’dir. Yıllık sıcaklık dalgalanmaları, havzanın karasal iklimini karakterize eder.

 

Parametre

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

MaksimumSıcaklık

Ortalaması (°C)

9

12

16

18

25

29

33

35

30

19

19

13

                              Tablo: Aksaray İli 2010  Yılı  Aylara Göre Azami  Sıcaklıklar Ortalamaları (°C)

 

Parametre

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ortalama

Sıcaklık (°C)

-0.2

1.1

8.0

12.8

15.9

22.2

24.3

24.7

19.3

15.0

8.2

3.6

                                    Tablo: Aksaray İli 2010  Yılı Aylara Göre  Ortalama  Sıcaklıkları  (°C)

 

5-) Buharlaşma

   Buharlaşma ile meydana gelebilecek su kayıpları, kapalı kurak havzalarda büyük önem taşır. Bu kayıpların mevcut yöntemlerle doğrudan doğruya ölçümle saptanabilmesi çok güçtür. Bu iş için çeşitli hesaplama yöntemleri geliştirilmiş olmakla beraber, kullanılan faktörlerin farklılığı nedeni ile hesap sonuçları arasında büyük ayrılıklar görülebilmektedir.

 

Yağışlar

1-) Yağmur

   İç Anadolu’nun en az yağış alan bir bölümünü oluşturan Tuz Gölü havzasının uzun yıllara göre ortalama yağış yüksekliği 300 mm ile karakterize edilir. Aksaray civarı ise, 40 yıllık rasat ortalamalarına göre 327.6 mm toplam yağış miktarına sahiptir.

   Yağış dağılımı bakımından Tuz Gölü havzası ve Aksaray Ovası, kendi içlerinde genel olarak homojen olup ancak yüzey şekillerine bağlı olarak yersel bazı farklar gösterir. Örneğin havzanın güneydoğusunda ekstrem bir yükselti teşkil eden Hasandağı’nın çevresinde yükselti arttıkça daha fazla yağış olduğu gözlemlenmiştir.

 

Parametre

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam Yağış

Ortalaması

(mm)

75,5

40,2

43,2

48,4

14,1

59,1

0,3

0,3

10,5

93,4

5,3

72,4

                                                    Tablo: 2010  Yılı  Aksaray İli Yağış Miktarı (mm)

 

2-) Kar , Dolu, Sis ve Kırağı

   Aksaray İli’nde, 2010 yılında görülen karlı geçen günleri gösteren tablo aşağıda belirtilmiştir.

 

Parametre

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Kar Yağışlı

Günler Sayısı

8.0

6.5

4.5

0.5

       

3.5

Kar Örtülü

Günler Sayısı

6.0

6.0

2.0

        

4.0

                                                    Tablo: 2010 Yılında İlimizde Karlı  Gün  Durumu

 

3-) Seller

   Aksaray şehir merkezinin doğusunda bulunan Akhisar’dan başlayıp E-90 Karayolu üzerinden devam eden büyük küçük tepe ve tepecikler Altınkaya Kasabasına kadar devam etmektedir. Bu hat üzerinde bulunan dere ve derecikler doğal sel oluşumuna neden olabilecek potansiyel unsurlardır.

 

4-) Kuraklık

   Aksaray iklim yapısı karasal iklim özelliği göstermekte olup genel olarak kurak bir yapıya sahiptir. Bölgemiz hemen hemen Türkiye’nin en kurak havzası içerisinde yer almaktadır. Özellikle Temmuz-Ağustos ayları en kurak geçen aylardır.